De boerderij

Boerderij ‘De Fukkert’ is een eeuwenoude boerderij gelegen in het prachtige Aalten tussen de kleine dorpskernen De Heurne, Sinderen en Lintelo. De naam van de boerderij stamt af van het woord ‘fokkerij’ en is gelegen op de oude en arme zandgronden. Van oorsprong was het een gemengd bedrijf, dit betekent dat er zowel akkerbouw, koeien, varkens als kippen aanwezig waren.

De boerderij is al ruim 200 jaar in handen van de familie Heijink, hiervoor was het van de familie Lammers. Rond het jaar 1817 is Teunis Heijink vanaf de Haart (gebiedje rondom Aalten) getrouwd met Aleida Dela Lammers, zodoende is dit bedrijf in handen gekomen van onze familie.

Opa Hannie en Oma Letta hebben in de jaren 50 het bedrijf overgenomen. Beide hadden ze een voorliefde voor koeien. Dit is de reden geweest – in combinatie met de stimulering van de overheid om te gaan specialiseren – om alleen nog melkkoeien te gaan houden.

In eerste instantie werd dit gedaan op de oude grupstal, achterin het woonhuis. In 1976 is er de eerste ligboxenstal gebouwd, waardoor de koeien meer bewegingsvrijheid kregen gedurende het hele jaar. In 1984 deed het melkquotum zijn intrede en werden we verplicht om minder koeien te gaan houden. Dit systeem gaf wel perspectief omdat het een langjarig en Europees systeem was.

In 1994 hebben we een kleine uitbreiding gedaan in het aantal koeien. Daarom vonden Arjan en Betsie dat er meer grond moest komen om het bedrijf in balans te krijgen. In de jaren daarna is er veel grond aangekocht, zowel landbouwgrond als bosjes en dergelijke. In 2007 is de jongveestal nieuw gebouwd, zodat de kalfjes in stro en groepshokken groot gebracht kunnen worden.

In 2009 is onze nieuwe ligboxenstal gebouwd en zijn we van een melkstal overgestapt naar melkrobots. Onze koeien kunnen zo naar eigen behoefte een aantal keren per dag komen om gemolken te worden.